• San Lin Tun Saw og Aleksander Egeberg i parkeringskjelleren under Torvet. FOTO: Kjartan Bjelland

De leker seg rundt i byen

De fleste av oss ønsker bare å komme fra A til B på enkleste måte. Men ikke alle.