• Vilde Stedal Kalvik (t.v.) og Cathrine Nordal Wilsons sterke opplevelser med angst har vært med å forme hverdagen helt siden de var barn. FOTO: JACOB BUCHARD

To kvinner – to liv med angst

Tidligere tok angsten over livene deres. I dag føler Vilde og Cathrine at de er på god vei til ta dem tilbake.