foto
Det er tidlig morgen på Sørlandet sykehus, og et barn er født. Nybakt mor Sadia Husein Ali ligger med et perfekt lite menneske i armene, og hun har mange hun ønsker å takke for at fødselen ble en god opplevelse.