Det har gått 25 år siden Inga Lill og Ruth Jane Rossevatn ble født med fem minutters mellomrom i ambulansen på vei fra Eiken til sykehuset i Kristiansand. Bak foreldrene Vigdis og Ånund. Det har gått 25 år siden Inga Lill og Ruth Jane Rossevatn ble født med fem minutters mellomrom i ambulansen på vei fra Eiken til sykehuset i Kristiansand. Bak foreldrene Vigdis og Ånund. Foto: Jarle R. Martinsen

Tvillingene ble født i ambulansen