• Venneslamoen er ei 379 meter lang gågate. Her fra sørenden av gata. FOTO: Heida Gudmundsdottir

«Streeten» som ble gågate

Venndølene kjøper gjerne lokalt, men klarer handelsstanden å konkurrere mot Sørlandsparken?