– Det er ikke lenger bare «bole-typene» som doper seg