Risør er bygd på trelasteksport til Holland, og var i begynnelsen en slags hollandsk koloni, forteller Victor Norman. Sjekte nummer tre til høyre i bildet med lyseblått risørflagg har Norman overlatt til broren. Barndomshjemmet deres er tredje hus fra høyre i bakgrunnen - hvitmalt med liggende kledning og hollandsk glasserte takstein foran, og stående okermalt kledning med vanlig rød teglstein bak - slik det hør og bør i Risør. Risør er bygd på trelasteksport til Holland, og var i begynnelsen en slags hollandsk koloni, forteller Victor Norman. Sjekte nummer tre til høyre i bildet med lyseblått risørflagg har Norman overlatt til broren. Barndomshjemmet deres er tredje hus fra høyre i bakgrunnen - hvitmalt med liggende kledning og hollandsk glasserte takstein foran, og stående okermalt kledning med vanlig rød teglstein bak - slik det hør og bør i Risør. Foto: Heida Gudmundsdottir

Han var med å lage «Felles mål for Agder» på 90-tallet. Her er Victor Normans nye forslag for å løfte landsdelen