foto
Generalsekretær Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse var ikke vanskelig å be da barna i Hokus Pokus barnehage i Grimstad ville ha henne med i sandkassa. Til venstre teamleder i barnehagen, Marianne Rindli. Foto: Kjartan Bjelland

– Nei, ungene blir ikke redde! Kunnskap gjør dem ikke syke

Kan det bli like naturlig å snakke med barn om vold, overgrep og omsorgssvikt som trafikkregler? I denne barnehagen er de godt på vei.