Elevene løser en matteoppgave sammen gruppevis på skolen, og får deretter som hjemmelekse å lage hver sin video der de forklarer hvilken strategi de valgte for å løse oppgaven (illustrasjonsfoto). Elevene løser en matteoppgave sammen gruppevis på skolen, og får deretter som hjemmelekse å lage hver sin video der de forklarer hvilken strategi de valgte for å løse oppgaven (illustrasjonsfoto). Foto: Shutterstock

Jakter på nye måter å lære matte på

Han synes det er moro å se hva elever i Kristiansand kan finne på når de lager video og forteller hvordan de løser et matteproblem. Dette er mer fremtidsrettet enn å forske på gamle undervisningsformer, mener Anders Støle Fidje.