Trygve Raen har klart å gjøre butikk av lysmaster drevet med solenergi. Nå utvikler selskapet hans BTG i Birkeland tilsvarende master beregnet på privatmarkedet, til garasjer, parkeringsplasser og brygger. Trygve Raen har klart å gjøre butikk av lysmaster drevet med solenergi. Nå utvikler selskapet hans BTG i Birkeland tilsvarende master beregnet på privatmarkedet, til garasjer, parkeringsplasser og brygger. Foto: Kjartan Bjelland

Sluttet i jobben - startet med lysmaster drevet av solceller