• Tyskerne hadde fire kanoner på Landehobde under krigen. Her kan man sitte, tenke på det som skjedde den gang og se ut over skjærgården. FOTO: Jarle R. Martinsen

Turtips: Legg turen til krigshistorie

Om lag seks kilometer vest for Mandal sentrum anla tyskerne et stort krigsanlegg. Det er en tur verd.