For 150 år siden var Søgne et senter for båtbyggerkunst

Bare fire søgnebåter har overlevd. Nå kan de bli verdensarv.