foto
I Dronningens gate drives det en kafé med hyggelige priser og et fritidshus. I fritidshuset tilbys det både leksehjelp og ulike aktiviteter for barneskolebarn. Foto: Jacob J. Buchard

En unik møteplass: – Vi ønsker å bidra til at byen blir et bedre sted å bo og leve i