• Som opplæringsansvarlig tar Tore Topstad imot alle nye som vil prøve seg på motocross. Her prater han med 11 år gamle Trym Sandbakk, som prøver seg for aller første gang. FOTO: Heida Gudmundsdottir

– Jeg liker å få sving på ting

Alle her på motocrossklubbens anlegg i Sørlandsparken er opptatt av å kjøre sykkel eller hjelpe en annen som skal kjøre sykkel. Alle bortsett fra én.