• Grimstad er dikternes by. Leder for Ibsen- og Hamsun-dagene, Torborg Igland, viser fram Hamsuns ruslespor over noen av de bynære heiene. FOTO: Roald Ankersen

Turtips: I Hamsuns fotspor over heiene i Grimstad

86 år gamle Knut Hamsun dirret i hele kroppen når han kom til den første toppen på denne turen, men de fleste vil ha krefter nok til å nyte utsikten.