• Til tross for at spedbarnsfasen er så viktig for et menneske, vies denne livsfasen veldig lite oppmerksomhet av helsevesenet og storsamfunnet, mener overlege Indra Simhan. FOTO: Shutterstock

Gir behandling til de sårbare minste

Forsker Indra Simhan på Sørlandet sykehus undrer seg over at de aller minste barna får så lite oppmerksomhet i helsevesenet.