På denne benken, mellom kjøkkenet og stua, har Maritha Pernille Bull sitt eget minnested. Her har hun både asken etter hundene Poppen og Connie og et minnesmerke over sin mor. På denne benken, mellom kjøkkenet og stua, har Maritha Pernille Bull sitt eget minnested. Her har hun både asken etter hundene Poppen og Connie og et minnesmerke over sin mor. Foto: Jacob Buchard

Her hviler Marithas avdøde hunder