• På denne benken, mellom kjøkkenet og stua, har Maritha Pernille Bull sitt eget minnested. Her har hun både asken etter hundene Poppen og Connie og et minnesmerke over sin mor. FOTO: Jacob Buchard

Her hviler Marithas avdøde hunder

Stadig flere dyreeiere velger å få asken av sine døde kjæledyr med seg hjem som minne. Maritha Pernille Bull har to av hundene sine i urne i stua.