Langt mellom heltidsstillingene

Hun jobber deltid i helsevesenet og er 43 år. Hun har 432 287 kroner i grunnlønn og har jobbet i kommunen siden 2001. Hun er en av om lag 30 000 kommunearbeidere på Sørlandet, og sjansen er stor for at hun er blant det store flertallet som jobber deltid.