Alle bildene i dag er fra Birkenes. Det er i dette området det tyske energiselskapet E.On vind planlegger å bygge et sekstitalls vindmøller.

Dette er noe av den vakreste urørte naturen som fins igjen på Sørlandet. Og området som berøres er enormt – hele 25.000 mål med utmark, mellom Ogge og Birkeland.

Mens de høyeste trærne i skogen rager kanskje 18-20 meter til værs, blir de planlagte vindmøllene ti ganger høyere. E.On ønsker å bygge de høyeste mastene som fins i dag, 175 meter høye.

BETRAKTER HEIENE: Tiuren kikker ut over kveldslandskapet i Birkenes, like øst for Oggevann. Foto: Jan Thomassen

Slike vindmøller har et vingespenn på nesten 120 meter. Det forteller litt om dimensjonene at det er halvannen ganger lengden på fotballbanen på Sør Arena. Dermed krever hver vindmølle et areal på 500 mål og skal, ifølge planene, stå i 800 meters avstand fra hverandre.

I denne urørte trollskogen skal det dessuten bygges 44 km med veier. Over fire mil med veier som blir stående igjen, som sår i landskapet, når vindmøllene etter 15-20 år har utspilt sin rolle.

MOT KVELD: Betagende fred sør for Vindvannshytta. Foto: Jan Thomassen

Naturen er natur nettopp fordi vi ikke har tuklet med den. I dag er det få områder igjen som ikke er menneskepåvirket, og dette er ett av de få. Kampen om de arealene som fortsatt er urørte, gjør dette til ett av de vanskeligste og viktigste valgene Birkenes kommune har stått overfor.

I det berørte området fins det hundrevis av skogsfugl og et titalls spillplasser. Forsvinner spillplassene, forsvinner fuglen.

SPILL: Orrespillets buldrende ekthet har i uminnelige tider preget heiene mellom Ogge og Birkeland. Foto: Jan Thomassen

Det er der de formerer seg. Det ene følger av det andre.

Det er gjerne i de mest utilgjengelige områdene, der villmarka er uberørt, at det er mest vind. Det er grunnen til at Sørlandets flotteste skoger kan bli ofret.