• Styrketrening er viktig for eldre. Forskning viser at eldre over 60 år har samme prosentvise økning i muskelstyrke som inaktive yngre ved å trene fast, sier førsteamanuensis Hilde Lohne-Seiler, som har forsket på temaet eldre over 60 år og trening i en årrekke. Her er Anna-Britt Wattne (82) i dyp konsentrasjon om en ryggøvelse. FOTO: Hanne Christine J. N. Borø

Forsker: Eldre har stor gevinst av å trene

Alder er virkelig ingen hindring for å trene, mener førsteamanuensis på UiA Hilde Lohne-Seiler. Og jo eldre man blir, jo viktigere er det å trene styrke.