Anne Karén og Bjørn Birkeland om bord på Vito (vi to) sommeren 1982 – og den samme båten som nå er museumsbåt og under restaurering på Odderøya. Anne Karén og Bjørn Birkeland om bord på Vito (vi to) sommeren 1982 – og den samme båten som nå er museumsbåt og under restaurering på Odderøya. Foto: Privat/Kristin Ellefsen

Båten som forandret histo­rien