• – Jeg bruker min status som midtpunkt til å få fram de gode argumentene. I de jobbene og vervene jeg har hatt både bør og skal jeg være tydelig, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr. FOTO: Kollstad, Reidar

Portrettet: Festens utålmodige midtpunkt

Han har erklært Kristiansand for en heroinfri by og sendt sykehjemsbeboere hjem fordi de var for friske. Nå leker Dagfinn Haarr med tanken om å kaste seg inn i politikken.