Foto: Kjartan Bjelland

Ny folkeavstemning - hva tenker folk i Søgne og Songdalen?