• Bedehuset bygd i 1856.(Til h) Fra rusletur

Slik ble Sørlandet KrF-land

Hadde ikke Lucine Nesterud blitt tvangsgiftet i Kristiansand i 1809, hadde neppe KrF stått så sterkt på Sørlandet.