• Gudrun Svensson evaluerer livet så langt. FOTO: JACOB BUCHARD

Midtveis-evaluering

Jeg tror det er aldeles normalt, midtveis, å kjenne på trist savn over det som aldri ble.