• Det finnes ingen åpenbare fordeler med å være en engstelig sjel. Engstelige sjeler får dobbelt opp - det som kommer, og det som kan tenkes å komme, skriver Gudrun Svensson. FOTO: Jacob Buchard

De engstelige sjeler

Det er mye å gruble på.