• Nomeland nord for Rysstad, med kort vei til Brokke og Setesdal Vesthei, er hjemstedet til denne gjengen. Fra v. Knut Olav Stormo (12), Sigrid Nomeland, Knut H. Nomeland, Ragnhild O. Nomeland, Bjørgulv N. Berg, Valborg Nomeland (foran), Maria Bjørgum Berg (15), Olav K. Nomeland, Per Øyvind Stormo, Signe Margrethe Stormo (13), Kirsten Bråten Berg, og Richard T. Nomeland med åtte måneder gamle Olav Richardson Nomeland på armen. FOTO: Johs. Bjørkeli

Folk, sauer og hunder og det gode liv på Nomeland

Beboerne i den vakre grenda Nomeland har tre aktiviteter felles - sauehold, gjeterhunder og aktiv bruk av naturherlighetene i Setesdal Vesthei.