Hvorfor engasjerer kunstsiloen så voldsomt?

«Silosamlingen» kutter siloene på tvers innvendig, og skaper store utstillingslokaler omtrent halvveis opp i bygget, mens noen av de resterende silodelene fungerer som lyssjakter. Det blir også utstillinger i lagerbygningen i front, og i nybygg på baksiden. På toppen blir det bar og eventarealer. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio