• «Silosamlingen» kutter siloene på tvers innvendig, og skaper store utstillingslokaler omtrent halvveis opp i bygget, mens noen av de resterende silodelene fungerer som lyssjakter. Det blir også utstillinger i lagerbygningen i front, og i nybygg på baksiden. På toppen blir det bar og eventarealer. FOTO: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio

Hvorfor engasjerer kunstsiloen så voldsomt?

Når offentlige penger, "fiff" og arroganse blir en del av ordskiftet, stiger temperaturen i Kristiansand.