«Idrettsmerkegeneral» Jon Arvid Lie flankert av Thor Einar Hanisch (t.v.) og Jo Østvold ved innkomst sykkelprøven. Lie har 62 merker, Hanisch 40 merker og Jo Østvold jakter på statuetten. «Idrettsmerkegeneral» Jon Arvid Lie flankert av Thor Einar Hanisch (t.v.) og Jo Østvold ved innkomst sykkelprøven. Lie har 62 merker, Hanisch 40 merker og Jo Østvold jakter på statuetten. Foto: Privat

Idrettsmerkeentusiastene som aldri legger opp