VENNESLA: Flere barn og unge i fysisk aktivitet hindrer utenforskap. Sekretær og trener Kenneth Gjerald i Vindbjart Friidrett forteller at klubben velger å tenke litt utradisjonelt i år:

– Vi dropper treningsavgift for 2022. Vi gjør dette fordi vi vet at familieøkonomien kan være krevende for mange i disse tider, samt at det fra regjeringens side ikke ble rom i statsbudsjettet for 2022 for fritidskortet.

Vi har en lav medlemskontingent som er fast hvert år, den går til Vindbjart IL. Men ved å kutte treningsavgiften som går direkte til klubben, håper vi dette kan bidra til at enda flere venndøler får anledning til å være fysisk aktive i et trygt, godt og sosialt miljø.

Alt ligger til rette for at barn og unge i Vennesla skal oppleve glede og mestring ved fysisk aktivitet. Vindbjart friidrett har allerede gratis bruk av offentlig idrettsanlegg for barn og unge, vi har utstyr til låns og vi har også fått støtte til mange flotte nye treningsapparater.

Foto: Vindbjart Friidrett
Foto: Vindbjart Friidrett