Kari Lindevik flankert av resten av styret i Divisjonsforeningen; Hugo Kjelseth (Harstad IL), Asle Tjøtta (Bryne FK), Christian Jæger (Fana fotball), Thor Erik Stenberg (KFUM Oslo) og Helle Visjø (Follo fotball). Kari Lindevik flankert av resten av styret i Divisjonsforeningen; Hugo Kjelseth (Harstad IL), Asle Tjøtta (Bryne FK), Christian Jæger (Fana fotball), Thor Erik Stenberg (KFUM Oslo) og Helle Visjø (Follo fotball). Foto: Arne Knoph

Lindevik gjenvalgt som leder for Divisjonsforeningen