Det var på det nylig avholdte årsmøtet til Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) at Hans Kristian Eilertsen ble utnevnt til æresmedlem. Det var på det nylig avholdte årsmøtet til Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK) at Hans Kristian Eilertsen ble utnevnt til æresmedlem. Foto: Fædrelandsvennen (arkivfoto)

«Kissan» hedret med æresmedlemskap

Hovedstyret i Farsund og Lista Idrettsklubb har enstemmig vedtatt å utnevne Hans Kristian «Kissan» Eilertsen (67) som æresmedlem.

FARSUND: Hans Kristian Eilertsen er utvilsomt en av de mest markante idrettslederne i Farsund kommune de siste 40 årene. Han var med og stiftet Farsund volleyballklubb i 1985 og var klubbens første formann. Han var sentral i klubben fram til klubben ble en del av Farsund Idrettslag (FIL) i 2004, for så å bli en del av FLIK i 2018.

Gjennom lederverv og ikke minst som trener bidro han sterkt til å bygge opp volleyballen i Farsund kommune til et anerkjent volleyballmiljø både regionalt og nasjonalt. Farsund var kjent for sine vel gjennomførte turneringer og ikke minst for alle de talentene som startet sine karrierer i klubben.

I over 30 år var Kissan aktiv som trener for blant annet klubbens meget gode damelag som spilte kvalifiseringskamper for opprykk til 1. divisjon i 2010. I tillegg til sine verv inne volleyballen, var også Kissan formann i Farsund IL i perioden fra 1988 til 1993.

Enorme dugnadsmengder

Kissan ble ansatt som Farsund ILs første daglige leder i 2004. Etter 15 år som daglig leder i kommunens klart største idrettslag ble han pensjonist 1. april 2019. Jobben som daglig leder var ingen vanlig 8-til-4-jobb, men innebar mange arbeidstimer og mye kvelds- og helgearbeid. Kissan har i løpet av disse årene lagt ned en langt utallige ekstra arbeidstimer til klubbens ve og vel. Han fortsatte i tillegg å ha trenerverv ved siden av jobben og er den dag i dag engasjert i komiteen for Farsund Maraton.

Det er nok ingen andre som har hatt i nærheten av så mange «dugnadstimer» for Farsund IL som det Kissan hadde i disse årene. I tillegg til sine lederverv sitt arbeid, sine lederverv og trenerverv i klubben, har Kissan også en vært en fantastisk arrangør av små og store arrangementer. Han har også vært et oppkomme av ideer til nye inntektsbringende arrangementer for klubbene.

Han var sentral da Sandmoro ble startet i 2003. På lik linje med Kaperspillet har Sandmoro satt Kaperbyen Farsund på kartet. Sand, høye hopp, sommer og sol har vært ingredienser for suksessen på torvet i Farsund og kjente volleyballnavn fra inn- og utland har deltatt og lovprist turneringen.

Toneangivende i det meste

Farsund Maraton gikk av stabelen for sjuende gang i 2019 og samler hundrevis av deltakere fra nær og fjern. Siden starten har Eilertsen vært sentral i dette arbeidet.

I tillegg har Kissan hatt ansvaret for flere festivaler, messer og en mengde turneringer og mesterskap innen ulke idretter. Han har også i over 30 år vært primus motor for Farsund Bedriftsidrettsråds volleyballturnering. Kissan var også viktig i prosessen for å etablere Farsund IL i det som skulle bli Alcoa Miljøpark og i 2014 flyttet han og FIL fra Kjørestad og ut til det nye anlegget i Alcoaparken.

Året 2016 ble ekstra hektisk for Kissan ettersom FIL hadde 100-årsjubileum, og feiret med diverse turneringer, gedigen jubileumsfest og jubileumsbok. Samme år bygget FIL sitt nye klubbhus, som i dag er FLIKs klubbhus, i parken og tok dette i bruk. Kissan var svært viktig for planlegging og gjennomføring av dugnadsarbeidet og la selv igjen mangfoldige dugnadstimer i bygget.

Tildelt pris og stipend

Kissan har også bidratt sterkt til Farsund idrettsråd sitt virke særlig gjennom å være leder av valgkomiteen der gjennom minst et par tiår. I 2014 ble han tildelt Kaperprisen for mangeårig innsats med frivillig arbeid knyttet til barn og voksne.

I februar 2019 ble Kissan tildelt såkalt honorært lederstipend av NFF (Norges Fotballforbund). Prisen besto av diplom og en sjekk på 5000 kroner. Utnevnelsen var undertegnet av både president og generalsekretær I NFF.

Kissan er nærmest som en «institusjon» å regne, med et enormt stort kontaktnett. Han har alltid hatt en god og viktig dialog med kommuneadministrasjon og politikere for å få gjennomslag for idrettens ønsker og behov. Han har også hatt et bredt og viktig kontaktnett inn i idrettens egne organer som krets, region og forbund, som har betydd mye i små og store saker.

Støtte fra næringslivet

Sist, men ikke minst, har Kissan innsett betydningen av å spille på lag med det lokale næringslivet. Han har bidratt til en stabil inntektsstrøm fra lokale sponsorer nå også til FLIK, samtidig som han har skapt arenaer for næringslivet til å eksponere seg og tjene egne penger på felles arrangementer.

Kissan er kjent for sine raske replikk og direkte væremåte og kunne nok for enkelte som ikke kjente ham, oppleves som litt kontroversiell. Men Kissan hadde uansett væremåte, alltid et enormt hjerte for barn og unge, for idretten og for lokalmiljøet.

Hans innsats er nå belønnet med et vel fortjent æresmedlemskap i FLIK.