AGDER: En jury representert av tidligere idrettsutøvere og personer innen idretten på Sørlandet er de som til slutt nominerer tre i hver klasse. Idrettsgalla Sør arrangeres i Sparebanken Sør Amfi i Arendal lørdag 6. november.

Merk at pga. koronasituasjonen så er nomineringsperioden utvidet til å gjelde de to siste årene (fra 9. september 2019 til 15. september 2021), siden det ikke ble arrangert noe idrettsgalla i fjor.

Det er i år byttet ut enkelte priser som er erstattet med nye: Årets Koronapris og «Idrettsglede for alle»-prisen.

Oversikt over kategoriene du kan nominere i:

– Årets kvinnelige utøver

– Årets mannlige utøver

– Årets parautøver/-lag

– Årets idrettslag

– Årets Team/lag

– Årets unge kvinnelige utøver

– Årets unge mannlige utøver

– Årets trener

– Årets Koronapris

Prisen tildeles det idrettslaget som siden pandemien rammet landet har gjort noe ekstra. Enten for å holde på medlemmene, har satt i gang nye aktiviteter, tatt spesielt godt vare på de frivillige og/eller vært kreative for å «holde hjulene i gang» i en krevende tid. Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.

– «Idrettsglede for alle»-prisen.

Prisen tildeles det idrettslaget som de to siste årene har satt verdiarbeid på agendaen. Det kan f.eks. være gjennom å ha fokus på inkludering og økonomi som barriere, #stopp rasisme, diskriminering, forebygge seksuell trakassering og overgrep, bedre kjønnsbalanse i styret og/eller barneidrettens rettigheter og bestemmelser.

Idrettslaget må ha en åpen og inkluderende idrettskultur.

– Årets ildsjel

Egen nominasjonsrutine for ildsjelprisen. Skjema og informasjon kommer i løpet av kort tid.

– Årets bedriftsidrettspris

Det er opprettet en egen pris for bedriftsidretten. Denne har egen nominasjonsrutine. Prisen deles ut til et lag eller til en enkeltperson for arbeidet med å fremme bedriftsidretten i Agder.

Klikk her for å komme til siden med nominasjonskategoriene.