Dette er en nyopprettet stilling som skal styrke fotballforbundets støtte til Norges toppklubber. Borgersen har bred erfaring som toppspillerutvikler i Start og NFF Telemark, og har også vært ansatt i NFFs seksjon for topptrenerutdanning det siste året. Der får han meget gode skussmål for arbeidet med toppklubbutvikling.

Borgersen har også mange år som toppspiller i Start, Bryne, Odd og danske Aalborg bak seg, og står også med ti A-landskamper for Norge. Han har også vært trener i Start.

– Det føles svært bra å kunne ønske Bård Borgersen velkommen om bord som ansvarlig for toppklubbutviklingen i NFF Elite. Stillingen og seksjonen han skal lede er viktig for norsk toppfotball. Vi har over tid satt oss mål for deltagelse i Champions League og andre internasjonale klubbturneringer både på herre- og kvinnesiden. Sammen med ligaforeningene brenner vi for å gjøre noe med dette. At vi stiller skikkelig til start i den globale konkurransen vi er en del av er avgjørende for hele norsk fotball, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness og legger til:

– Dessuten er det i klubbene den største delen av spillerutviklingen skjer, så også for landslagenes prestasjoner er toppklubbene helt sentrale. Bård er både målrettet, samarbeidsorientert og har bred erfaring fra toppklubbutvikling, både i toppklubb på herresiden, i krets og hos oss gjennom det siste året.

– Jeg ser fram til å tiltre en meget spennende jobb, og gleder meg til å samarbeide tett med menneskene og fagmiljøet i NFF og klubbene. Jeg skal prøve å bidra med innspill og etterlevelse av NFFs strategier for måloppnåelse, og vi skal forme en slagkraftig seksjon som kan bidra på tvers i NFF og i samspill med klubbene, sier Borgersen.