Bjarne Tufte (friidrett, fra venstre), Andreas Sælsbråten (orientering) og Jan Martin Grindheim (fotball) har i lang tid markert seg i IK Grane. Bjarne Tufte (friidrett, fra venstre), Andreas Sælsbråten (orientering) og Jan Martin Grindheim (fotball) har i lang tid markert seg i IK Grane. Foto: IK Grane

Hederstegn til Grane-trio

IK Granes hederstegn er tildelt Bjarne Tufte, Jan Martin Grindheim og Andreas Sælsbråten.

ARENDAL: Allianseklubben IK Grane er en av byens ledende kulturbærere gjennom drift av idrettsklubben siden 1902.

Klubben har hatt et mangslungent engasjement i byen gjennom årene, som Idrettsplassen på Myrene, Bjønnes, Nygårdsbakken, Granestua med løypene rundt, og Granehallen med skytebanen på anleggssiden – fotball, ski, skøyter, svømming, friidrett, orientering, håndball, bridge, sangkor mm på aktivitetssiden.

Klubben har i noen år hatt et stabilt medlemstall på 1200–1300 medlemmer.

Enhver forening eller lag er avhengig av dugnadsånden til sine tillitsvalgte, trenere, oppmenn og alle andre som sørger for å legge forholdene til rette for at barn og unge, bredde og topp kan drive sin idrett under best mulig forhold.

Noen av våre medlemmer tar ekstra tak, føler ekstra ansvar, og blir med tiden viktige bærebjelker i «Grane-huset».

Normalt tildeles heder og ære ifm. Granerevyens premiere, men restriksjoner pga. covid-19 pandemien satte denne tradisjonen på pause. Tildelingene ble derfor «desentralisert» og holdt innenfor respektive kohorter.

Hederstegnet med følgende begrunnelse er tildelt:

Bjarne Tufte

Bjarne var en habil friidrettsutøver på midten av 90-tallet der seieren på 800 meter innendørs i sør norsk mesterskap i 1995 rager høyt.

Han var medlem av friidrettsstyret fra 2012 og overtok som leder i 2014 en post han hadde fram til 2020, men han fortsatte som styremedlem. Fra 2021 har han overtatt ansvaret for Skagerrakmila.

I Bjarnes tid som leder har medlemstallet i friidrettsgruppa økt jevnt, spesielt blant de yngste årsklassene. Selv om Bjarne har hatt hjelp fra friidrettsstyret og trenerne, har hans lederegenskaper og store engasjement særlig kommet til uttrykk ved våre arrangementer for barn og ungdom.

Det bør også nevnes at Bjarne har to arbeidssteder: Arendal og Tonstad i Sirdal. Det innebærer at han fra tid til annen må reise fra Tonstad til Arendal for å delta på ulike møter – dette viser hvilket engasjement han har for klubben

Jan Martin Grindheim

Han har vært med i fotballen i mer enn 15 år og hadde de første årene ansvar for et guttelag. De siste 8–10 årene har han bygd opp jentefotballen i klubben. Han har vært medlem av styret det siste året.

Andreas Sælsbråten

Som 16-17-åring på midten av 1990-tallet ble han med og arrangerte o-løp med spesiell kompetanse på elektronisk tidtaking – før de fleste andre tok dette systemet i bruk.

Hans engasjement og serviceinnstilling førte til at klubben kunne opprettholde sitt høye nivå som arrangør, og Andreas har vært velvillig kursholder i programvare for markedsføring, påmelding, postkontroll, tidtaking og resultatservice for løp.

Andreas var med på å utarbeide arrangør-manualer for kretsen til bruk ved arrangement av nærløp og kretsløp.

Han var styremedlem i Grane Orientering i perioden 2003–2012 og fra 2017, styremedlem i Aust-Agder Orienteringskrets fra 2003–2011 og fra 2016 der han har fungert som sekretær med store organisasjonsoppgaver.