Våg FK-jentene står ikke helt rekkevis, så fra venstre mot høyre ser du: Helene Finne, Emily Sodefjed, Jasmin Al-Kharasani, Sofie Antonisen, Lina Vigsnes, Ella Synnøve Olesen (delvis skjult bak), Tilde Markussen, Nora Sayfritz, Anna Repp Hansen, Maja Borgen, Alexa Apablaza (bakerst), Elaha Askari, Stella Espedalen, Iben Justvik Sele, Leah Lindal (delvis skjult i midten), Embla Espedalen, Thiri Min Tveit, Una Rosted, Olivia McInerney, Ingrid Gravermoen, Emeli Tomine Sayfritz, Emilie Lindgren Åsly, Malin Maria Skeie, Oda Kirkeland, Celine Kathlin Wiik, Louisa Celine Andersen, Emilia Sophie Andersen, Elsa Damsgaard, Flora Amiri, Jenny Finne, Sofia Solberg Rødland, Tiffany Røstad, Kornelia Moi og Pauline Engeland Andersen. Trenerne bakerst fra venstre: Erik Antonisen, Andreas Lindal, Vidar Borgen, Bjørge Herman Hansen, Stephen Sayfritz, Jan Rosted, Stian Bardoff, Iver Kirkeland, Morten André Solberg Rødland og Esther Marie Hansen (jentekoordinator Våg FK). Våg FK-jentene står ikke helt rekkevis, så fra venstre mot høyre ser du: Helene Finne, Emily Sodefjed, Jasmin Al-Kharasani, Sofie Antonisen, Lina Vigsnes, Ella Synnøve Olesen (delvis skjult bak), Tilde Markussen, Nora Sayfritz, Anna Repp Hansen, Maja Borgen, Alexa Apablaza (bakerst), Elaha Askari, Stella Espedalen, Iben Justvik Sele, Leah Lindal (delvis skjult i midten), Embla Espedalen, Thiri Min Tveit, Una Rosted, Olivia McInerney, Ingrid Gravermoen, Emeli Tomine Sayfritz, Emilie Lindgren Åsly, Malin Maria Skeie, Oda Kirkeland, Celine Kathlin Wiik, Louisa Celine Andersen, Emilia Sophie Andersen, Elsa Damsgaard, Flora Amiri, Jenny Finne, Sofia Solberg Rødland, Tiffany Røstad, Kornelia Moi og Pauline Engeland Andersen. Trenerne bakerst fra venstre: Erik Antonisen, Andreas Lindal, Vidar Borgen, Bjørge Herman Hansen, Stephen Sayfritz, Jan Rosted, Stian Bardoff, Iver Kirkeland, Morten André Solberg Rødland og Esther Marie Hansen (jentekoordinator Våg FK). Foto: Kåre Stomnås

Jentefotballen i Våg FK vokser

Positive og flinke foreldretrenere har gjennom godt samarbeid på tvers av aldersklassene skapt både utvikling og vekst blant klubbens yngste jentespillere de siste to årene.

KRISTIANSAND: Også resten av klubbens jentegrupper er i fin utvikling.

Alle som driver med breddeidrett i Norge, enten man er ansatt eller tillitsvalgt, vet hvor viktig det er å ha engasjerte, humørfylte og driftige foreldretrenere rundt lagene allerede fra første stund av. I Våg FK har vi (og har hatt) mange slike. Spesielt de siste to årene ser vi hvordan dette påvirker både rekruttering, trivsel og utvikling blant våre yngste håpefulle jenter.

Iver Kirkeland og hans kolleger på tre av klubbens yngste årskull er gode ambassadører for dette arbeidet. Mer om denne gjengen snart, men først litt om jentefotballens historie i Vågsbygd og IK Våg/Våg FK.

Jentene i full sving under trening på Fiskåbanen. Trener Iver Kirkeland følger ivrig med. Foto: Kåre Stomnås

Årene før jentefotball i Våg FK

FK Radar var helt siden 1977 jentefotballens primus motor i bydelen vår. Med unntak av et spedt forsøk fra IK Våg på å etablere jentefotball i 1979/80-sesongen, var det hele tiden en gjensidig overenskomst og forståelse mellom klubbene om at Radar skulle drive med jente- og kvinnefotball, mens IK Våg (etter hvert Våg FK) skulle konsentrere seg om guttene.

Da Radar etter 37 års drift i 2014 selv valgte å legge ned, startet klubbene samtaler om å overføre spillere og virksomhet til Våg FK. Formelt ble FK Radar lagt ned 1.11.2014, mens Våg FK startet opp med jente- og kvinnefotball 1.1.2015.

Mange flinke trenere og ledere

Fra Radars medlemsregister ble det til Våg FK overført tett opp mot 50 spillere ved utgangen av 2014. De fleste av disse var spillere i alderen 8–12 år. Men også noen seniorspillere ble med over. Med på flyttelasset kom også flere flinke og driftige ledere. Spesielt bør Kine Mellemberg, Petter Tjøm, og ikke minst Esther Marie Hansen nevnes. Fra Våg FKs egne rekker vokste det også fram frivillige trenere som ville være med på å tjene jentefotballen.

Som noen av flere gode eksempler ble Frank Kirkeng og Marius Linge med på jenteløftet i barnefotballen. Fem år seinere er de samme to fortsatt med i sentrale roller rundt laget sitt i ungdomsavdelingen. Også Ronny Stenberg brettet opp trenerermene for jentefotballen, og gikk samtidig inn i klubbrollen som Våg FKs Fair Play ambassadør. Alle de nevnte yter en viktig innsats for klubbens jentefotballvekst, i likhet med alle de andre trenere og lederne rundt jentefotballen.

Uten frivilligheten stopper Våg FK opp. Frank Kirkeng er en av foreldretrenerne som siden oppstarten i 2015 har fulgt jentelaget sitt fra barnefotball til ungdomslag. Han har også trent guttelag i en årrekke, og Frank og andre foreldres innsats er avgjørende for tilbudet medlemmene i klubben til enhver tid får. Foto: Totto Dahlum

Sterk vekst de første årene

Debutsesongen i 2015 resulterte i seks påmeldte lag i kretsseriene. Fem av disse i barnefotballen, og ett damelag på seniornivå. I løpet av året ble mange nye jenter rekruttert. I tillegg vendte flere av de tidligere «frafalne» Radar-jentene tilbake med blankpussede fotballstøvler i Våg FK. Ved utgangen av året hadde antallet spillere mer enn doblet seg i løpet av sesongen. De grønnhvites mål før oppstarten på jentefotball i 2015 var at man i løpet av de neste årene skulle vokse seg store nok til å ha minst ett lag i hver kretsserie. Frem til og med 2017 ble antallet jentespillere nær triplet fra det opprinnelige antallet som startet i 2015. Antall lag vokste til ti, og flere av lagene var større treningsgrupper i ungdomsfotballen.

Skjerpede jenter gir alt på fellestreningene. Til venstre følger trener Morten André Solberg Rødland spent med på spillet. Foto: Kåre Stomnås

Kretsmesterskap og landslagsspillere

Spesielt Kine Mellembergs jenter gjorde det skarpt i kretsens ungdomsserier, og KM-tittel ble hentet hjem til Vågsbygd i 2016, -17, og -18. I samme periode blomstret flere Våg-spillere som aktuelle for sone- og kretslag. Aller mest stas var det da Emma Pettersen ble tatt ut til regionlandslaget og utfordrerlandslaget i 2018, og våren etter hentet til 1. divisjon av Amazon Grimstad. Før Voie-jenta Ina Andresen samme høsten ble tatt ut til spill på J15-landslaget etter gode prestasjoner på klubbens ungdoms- og damelag.

Jentekoordinator er på plass

For å få satt ekstra fokus på og enda mer få målrettet arbeidet rundt jentefotballen i klubben, fikk vi etablert jentekoordinatorstillingen sommeren 2018. Esther Marie Hansen, med spillererfaring på øverste nivå i både Norge og England, tok på seg oppgaven med stort engasjement. Samtidig er det fint å ha en klubbstemme som bærer uten at den må heves for å nå helt fram.

Esther forklarer mer om fokuset på oppgavene sine som jentefotballens «playmaker».

– Våg FK har de siste ti årene hatt som visjon å skape det beste fotballmiljøet for barn og unge på Sørlandet. Det å bygge et miljø tar tid, og vi jobber tålmodig med dette gjennom hele året. Selv om det har vært en vekst de siste årene, og det er færre «hull» nå enn tidligere, spesielt i barnefotballen, er det fortsatt utfordringer å jobbe med på enkelte trinn.

Hun understreker også hvor viktig det er å ha engasjerte trenere og ledere.

– For å kunne gi alle barn og unge muligheten til spille fotball i lokalmiljøet, er vi helt avhengig av ivrige foreldre som påtar seg ansvar. I Våg FK er vi veldig fornøyd og stolte av den jobben som gjøres av trenere, lagledere og foreldre. Dette er helt avgjørende for at klubben skal kunne gi alle jentene i Våg et trenings og kamptilbud i sitt lokale miljø.

– Den hittil største veksten blant jentene i Våg har vi de siste par årene sett blant de yngste årsklassene. Det er flott å se når det yrer av unge jenter på banen som utstråler masse fotballglede, understreker hun.

Klubbens nøkkelpersoner er viktige for drift og rekruttering til jentefotballen. Noen av dem ser du her. Fra venstre: Esther Marie Hansen (jentekoordinator og trener for Dame senior), Tommy Waaden (sportslig operativ leder), Iver Kirkeland (jentetrener og styremedlem) og Ronny Stenberg (jentetrener og Fair Play ambassadør). Foto: Totto Dahlum

Suksessnøkkelen ligger i felles aktivitet

Jentetrener og styremedlem Iver Kirkeland er overbevist om at klubbens økte fokus på så tidlig som mulig å samle jentene i egne trenings- og kampgrupper er avgjørende.

– Lagene består i hovedsak av jenter fra flere skoler og klasser som danner større treningsgrupper. Vi har hatt gode erfaringer med å danne større miljøer som er mindre sårbare ved endringen i spillergruppene, samt at det bygger sosiale relasjoner på tvers av ulike geografiske områder i Vågsbygd.

– I denne tiden har det vært en fin vekst blant jenter som spiller fotball i bydelen vår, mye fordi Våg FK har gitt jentene et eget tilbud fra deres første møte med fotball. Dette er en flott sosialiseringsarena for spillerne, som både er samlingsskapende og sosialt. Nettopp det jentene behøver.

Kirkeland har vært veldig engasjert fra første dag, og nå berømmer han også det gode miljøet blant trenerne.

– Vi har et særdeles godt samarbeid mellom lagene på de første alderstrinnene. Dette har gjort trenerjobben morsommere og treningene mer allsidige. Dette gjør det også enklere for dem som er nye, både spillere og foreldre som engasjerer seg. Vi opplever det som en fordel for store og små når en har noen å se opp til, samt det er enklere å jobbe med et felles tankesett og kultur når samarbeidet er tett på tvers av årsklasser.

Gruppen består av over 30 ivrige jenter fra alle skolene i Vågsbygd. Vi er opptatt av å bygge kultur innad i lagene og foreldregruppa. Gruppen vokser hele tiden, og alle nye blir tatt godt imot for å skape trivsel fra første stund.

– Som gruppe er vi veldig læringsvillige. Vi gjør vårt beste, vi er entusiastiske og seriøse i trening og kamp. Vi fokuserer på gode treninger med et allsidig fokus. Samtidig så er det alltid en lek, derfor er det himla gøy å slå hjul på fotballbanen innimellom. Å se den gleden jentene sprer rundt seg til entusiastiske foreldre når de dribler, kjemper og takler så det lukter svidd allerede fra sjuårsalderen, kan jo ikke gjøre noe annet enn å varme våre hjerter.

Ledere som skaper trivsel og trygghet gjennom både lek og læring har gode vilkår for å oppleve rekruttering til jentelag. Her er det fra venstre Tommy Waaden, Esther Marie Hansen, Ronny Stenberg og Iver Kirkeland (med ryggen til) som leker med ballen på Karuss.  Foto: Totto Dahlum

Sportslig ledelse hyller trenerengasjementet

Tommy Waaden er klubbens sportslige operative leder, og han er på vegne av klubbledelsen godt fornøyd med utviklingen for tiden.

– Vi er heldige som har dyktige og engasjerte trenere som virker motiverende på jentene. Hovedgrunnen til denne positive utviklingen kan forankres i det gode miljøet på hvert årskull, samtidig som hver enkelt har fått en trenings- og kamphverdag tilpasset sine interesser og ferdigheter, sier Waaden og fortsetter:

– Dette har gjort at vi klarer å holde på de spillerne vi har, samtidig som det gir noen spennende muligheter i forhold til rekruttering. Våg FK kan derfor nå tilby et differensiert jentetilbud både på bredde- og på utviklingsnivå i ungdomsfotballen.

Jentene følger spent med på instruksjonene og nøler ikke med å spørre hvis de lurer på noe. Foto: Kåre Stomnås

Iver Kirkeland kommer avslutningsvis med en oppfordring til deg som lurer på om du skal engasjere deg i ditt lag og din klubb.

– Hva er vel bedre enn å se barna smile fra øre til øre på trening? Vi bruker tid på morsomme sosiale tiltak fordi det er gøy, og fordi det skaper samhold. Barna er det viktigste, men dere foreldre er vel så viktige. Kom og bli med på å bygge opp ditt eget barn i et godt miljø, gi dem selvtillit, glede, samtidig som du lar dem oppleve samhold og muligheten til å være med i en av de vakreste idrettene på denne jord – fotball.

Det er vanskelig å være uenig med ham.

Full konsentrasjon under pasningsøvelse på Fiskåbanen. De andre jentene følger årvåkent med i bakgrunnen. Foto: Kåre Stomnås