I en periode hvor håndball-Norge sliter med frafall, spesielt på guttesiden, går Randesund IL motsatt vei. Klubben har måttet etteranmelde ett lag i 4. divisjon og har nå som eneste klubb i regionen fire seniorlag i hhv 2., 3. og 4. divisjon. Vi har registrert totalt 50 herrespillere i alderen 18 til 60 år. Det er gledelig å se at mange som har hatt pause etter noen studieår, familieforøkelser osv igjen finner gleden ved sporten. Og vi har fremdeles plass til nye. På damesiden stille Randesund i år med hele fem seniorlag, med totalt 90 spillere!

Det er bevist jobbing i klubben for å få både gutter og jenter til at holde på lengre og dermed gi tilbud til både elite og bredde. Ett ledd i dette var blant annet en tur til Ulzburg i Tyskland i pinsen med deltakelse fra 61 ungdommer i alderen 17-18 år. Og det fortsetter – i 16-årsklassen har vi 20 gutter, hvor laget er helt i norgestoppen.

Trenerkoordinator Sverre Bleie uttaler:

– Antall seniorspillere både på herre- og damesiden viser at klubben har lykkes med arbeidet med de yngre lagene. Spillerne trives med håndball, liker den sosiale arenaen og setter pris på de opplevelsene de får igjennom håndballaktiviteten. Det er alltid stor fokus på «å satse». Randesund har klart å skape en arena for de som spiller håndball fordi de trives med å trene en-to ganger i uka og ikke lenger har som mål å bli «best». Klubben har nå to herrelag og tre damelag med en klar sosial profil. På denne måten har vi etablert en arena der vi enklere kan rekruttere trenere og ledere.

Bildet er fra tirsdagens dobbelttrening på to baner i Aquarama. Foto: Privat