Gimletroll og Søgne fortsetter som ambassadørklubber