Harald Hansen (t.v.) og Vidar Ulstein har samlet 70 års fartstid med verv i Vindbjart FK. Harald Hansen (t.v.) og Vidar Ulstein har samlet 70 års fartstid med verv i Vindbjart FK. Foto: Monica K. Røraas

Vindbjarts første æresmedlemmer

Harald Hansen og Vidar Ulstein er de to første æresmedlemmene i Vindbjart FKs historie.

VENNESLA: På årsmøtet i fjor fikk vi på plass statutter for æresmedlemmer, og vi hadde selvfølgelig en plan med dette. 11. mars i år ble det delt ut to Æresmedlem-priser og en Årets Klubbsjel-pris.

Vis fakta ↓
Statutter for tildeling av Æresmedlemskap i VFK

Harald Husland Hansen (60) har gjennom de siste 35 år sittet i styret i Vindbjart. Han har samtidig hatt oppgaver som materialforvalter og oppmann for klubbens A-lag. Han har også hele tiden hatt et stort hjerte for klubbens satsing på damefotballen. Samtlige spillere på klubbens jente- og damelag har opp gjennom tidene hatt telefonnummeret til Harald for hånden, da de vet han alltid stiller opp for dem.

Harald er i full jobb, men stiller opp kveld etter kveld for alle som skal ha hjelp til noe utstyr, eller om det er å melde på lag til turneringer, ordne transport mm for A-lag eller damelag. Alle i Vindbjart har et forhold til Harald, og han følger opp alt som skjer i klubben på en utmerket måte og er garantisten for at alt blir husket på.

Vidar Ulstein (66) har gjennom de siste 35 år påtatt seg styre- og lederverv i Vennesla. Først i fotballklubben Sentrum FK og deretter i den sammenslåtte klubben Vindbjart Fotballklubb (VFK). Han har stort sett hele den tiden sittet i styret og har i perioder ledet klubben, og i de siste årene har han sittet i styret og vært leder for klubbens junioravdeling.

Dette er en person som har et stort hjerte for dem som faller litt utenom og trenger litt ekstra oppmerksomhet, noe som også kommer til uttrykk ved at Vidar har representert VFK i Vennesla Frivilligsentrals styre i en lengre periode. Vidar er nå pensjonist og vier mye av sin fritid til arbeid for VFK, og vi snakker her om minst 20 timer per uke.

.

Årets Klubbsjel

Idretten vår er tuftet på frivillighet, og æren for den gode, lokale fotballaktiviteten er det alle de frivillige trenere, ledere, tillitsvalgte og dugnadsarbeidere som skal ha!

Vis fakta ↓
Kriteriene for Arets klubbsjel er:
Liv-Karin Kåsene var helt fra sent på 80-tallet en del av Vindbjart FK. Foto: Privat

Liv-Karin Kåsene reiste ifra oss brått i juni i fjor, midt under covid-19. Hun var helt fra sent på 80-tallet en del av Vindbjart FK. Hun satt som leder for Sentrums foreldreutvalg i sju år, og var en veldig viktig ressurs da klubben bygde opp sin egen junioravdeling. Hun var nestformann i styret de to siste årene Sentrum FK eksisterte og var med på den viktige fusjonen mellom Sentrum FK og IL Vindbjart Fotball i 1999. Hun var i tillegg fotballens representant i Idrettsrådet helt fram til sin bortgang.

Foto: Monica K. Røraas

I 2009 startet Vindbjart FK sin Idrettsfritidsordning. Liv-Karin var kanskje den viktigste stabiliserende faktoren i etableringen av IFO. Hun var en viktig omsorgsperson for både store og små på IFO. Uten denne fabelaktige dama hadde aldri VFKs IFO kunnet bli den store suksessen som den har blitt i dag.

Liv-Karin var en hverdagshelt på aller øverste hylle, som sjelden fikk den takk og oppmerksomhet som hun fortjente.