VENNESLA: Vindbjart Fotballklubb har ved flere anledninger sagt at vi ønsker å utvikle egne spillere til vårt A-lag, og om mulig enda lenger. Som et ledd i utviklingen for å lykkes med vårt mål, har vi sett at vi må investere i flere ressurser inn på vår junioravdeling.

Vi er stolt og takknemlig over å ha fått Alla til å ta dette ansvaret. Klubben mener dette er et riktig steg på veien videre.

Alla er en kjent person for de fleste i klubben fra tidligere. Han er fra før daglig leder for vår idrettsfritidsordning (IFO), leder av klubbens barneskoleakademi, og er hjelpetrener på vårt A-lag under Steinar Skeie.

I tillegg til å fortsette som IFO-leder og leder av barneskoleakademiet, vil Alla i sin nye stilling i tillegg være trenerkoordinator i junioravdelingen. Dette innebærer blant annet å ha ansvar for hospitering for gutter opp til 16 år og være klubbens kontakt mot NFF for oppfølging mot sone og krets.

Stillingen innebærer også å være trenerveileder for våre trenere i junioravdelingen.