Renate Stensland (f.v.), Ole Kristian Skomedal og Kristin Nygård Schau gleder seg over at Greipstad har fått Kvalitetsklubb-status. Renate Stensland (f.v.), Ole Kristian Skomedal og Kristin Nygård Schau gleder seg over at Greipstad har fått Kvalitetsklubb-status. Foto: Elin Hjemdal, NFF Agder

Greipstad er blitt Kvalitetsklubb

Nå har klubben mange gode verktøy som vil komme til nytte for spillerne og de som er i og rundt klubben.

Thomas Schie har vært Kvalitetsklubb-veileder for Greipstad og melder følgende:

– Det har vært gøy å bli kjent med en klubb som driver godt og som gjør alt basert på dugnad. Klubben hadde mange gode rutiner på plass fra før og har nå tatt steget enda et hakk videre fra klubb til Kvalitetsklubb. Jeg er trygg på at Greipstad vil løfte seg ytterligere framover.

Undertegnede/Kvalitetsklubbansvarlig i Agder, har stilt Greipstad noen spørsmål:

Hvordan har prosessen rundt Kvalitetsklubb vært fra start til sertifisering?

– Vi opplever at prosessen har vært god. Spesielt vil vi trekke fram god hjelp og oppfølgning fra NFF Agder med deres Kvalitetsklubbveiledere.

De har vært aktive og behjelpelige for å drive prosessen framover, de har deltatt med kompetanse, kapasitet og vilje til å samarbeide tett med klubben for å «dra dette i havn». Vi opplever også velvilje ifra styret og frivillige personer rundt klubben, det gjorde at vi nådde målet.

Hva er ønsket måloppnåelse ang. klubbstruktur og kompetanseheving?

– Klubben har som en klar hovedmålsetting å etablere en gjennomgående god klubbstruktur- og kultur, hvor det fotballfaglige, kvalitet på klubbens arbeid, forutsigbart planverk, god veiledning og trenerutdannelse settes som standard.

Hvordan påvirker dette Greipstads klubbhverdag?

– Vi mener at Kvalitetsklubbs kultur- og struktur vil gjøre arbeidet lettere, både ved at det etableres struktur på alt fra styremøter, rolle/ansvarsfordelinger, og til det mer praktiske med informasjon og planverk for våre medlemmer.

Vi er stolt over at klubben i vårt hjerte har tatt et valg, jobbet bevisst mot målet og nådd en viktig milepæl. Vi mener den største gevinsten blir for våre medlemmer og frivillige, som nå får en «rød tråd» i det arbeidet som skal gjøres, uavhengig av nye trenere, frivillige og styremedlemmer. Klubben har et solid fundament som skaper forutsigbarhet.

Les også:

Lyngdal IL fotball er blitt kvalitetsklubb

Fløy er sertifisert som kvalitetsklubb