Skate-eliten inntar Mandal

Et luftig svev under Mandal Open 2019. Foto: Kjetil Jøssang - Fotominner.net