KVINESDAL: – Jeg er så overrasket, overveldet og kjempeglad. Det er en flott anerkjennelse for det jeg gjør. Jeg føler ikke jeg gjør så mye. Jeg går jo oppe i dette til daglig og jeg er mest imponert over all den tid andre bruker for barn og unge, sier Anne til Avisen Agder.

Hun har i over 20 år vært ansatt i Kvinesdal Idrettslag. Først var hun ansatt i en 50 prosent stilling. I klubbens ledelse har vi sett hvilken arbeidsinnsats og iver hun har vist. Derfor har vi med jevne mellomrom øket hennes stillingsprosent. Siden 1. april 2015 har hun vært ansatt i 100 prosent stilling som klubbens daglige og administrative leder.

Jeg er klar over det å være ansatt i en klubb kan trekke ned når man skal avgjøre hvem som mottar en slik pris. Men Anne yter en arbeidsinnsats som er langt større enn det som er forventet av en ansatt. Hadde vi telt hennes timer der hun yter innsats for klubbens medlemmer, ville det vist at det i meget stor grad overstiger hennes stillingsstørrelse. Hun er tilgjengelig for ledere, trenere og mange av klubbens ledere både på kveldstid og i helgene.

Jeg vil nevne følgende argumenter:

* Etter å ha arbeidet fulle dager på sitt kontor, deltar hun svært ofte på aktiviteter på stadion også på kvelder, i helger og ferier. Det kan gjelde å stå i kiosk, bingo, basar eller andre inntektsbringende arrangement, foreldremøter, ledermøter, planleggingsmøter, styre- eller komitémøter, ulike inntektsbringende arrangement. Det er ikke mange kvelder i året Anne ikke har et eller annet oppdrag på klubbhuset eller stadion.

* Hun stiller gjerne på kveldstid for å hjelpe trenere eller andre ledere som har behov, når de ikke finner fram eller har behov for hjelp. Hun utfører mange arbeidsoppgaver som andre i utgangspunktet skulle gjort

* Hun har ved som reiseleder på mange av større sommerturneringer der våre lag har deltatt i både i Sør-Norge og i Danmark. Dette til tross for at hun selv ikke har hatt egne barn blant deltakerne.

* Hun er den som «alle» henvender seg til hvis de har spørsmål som gjelder Kvinesdal Idrettslag,

* Kvinesdal idrettslag har i mange år stått som hovedarrangør av 17. mai-arrangement i Liknes. Det er Anne som er den store administratoren, og som klarer å holde tråden i et så pass stort arrangement.

* Det er på samme måte ved andre store årlige arrangement vi har på Kvinesdal stadion. Jeg nevner som eksempler «Fotballens Vårslipp» og «Tine Fotballskole»

* For mange av klubbens aller yngste spillere føles det som en trygghet å treffe på Anne. Hun kjenner alle våre medlemmer, og flere sier at hun oppleves som en reservemor, når de oppholder seg på Kvinesdal stadion.

I Kvinesdal Idrettslag er vi heldig som har stor stabilitet i vårt trener- og lederapparat. Mange andre klubber kan misunne oss det. Men når vi har en person som Anne Edvardsen i klubben, er det lett å holde lenge på lederne. Hun er glad i alle og hjelper alle.

Vi er glad i Anne!