Birkenes startet med Kvalitetsklubb-arbeidet i februar 2020. Styreleder Kjetil Aamlid forteller at 13 personer har vært involvert i arbeidet fordelt på tre grupper. Gruppene er sammensatt av styret og sportslig utvalg. En gruppe har jobbet med aktivitet og trenerkompetanse, en med organisasjon og lederkompetanse, og den siste gruppen jobbet med samfunns- og verdiarbeid.

Aamlid forteller videre at helheten i klubben nå er forsterket. Klubbstrukturen er lettere å styre med gode planverk og rollebeskrivelser.

Leder i sportslig utvalg, Rune Imenes, trekker fram sportsplanen som et positivt styringsdokument for aktiviteten og at den nå er godt forankret i klubben. Han trekker også fram trenerveilederrollen som en viktig rolle både når det gjelder utdanning av trenere og oppfølging av trenere på feltet.

Videre forteller både Imenes og Aamlid at de allerede har sett en positiv effekt på rekruttering og oppstart av de yngste lagene, nå når det er satt i bedre system og med en god rekrutteringsplan.

Etter at Birkenes startet Kvalitetsklubb-prosessen forteller Aamlid at klubben har fått mer fokus på samfunns- og verdiarbeid og at dette er noe de fortsatt skal fokusere på også framover.

Klubbutvikler i NFF Agder, Elin Hjemdal, roser måten Birkenes har jobbet. Prosessen har vært godt forankret i klubben, de har jobbet jevnt og strukturert med Kvalitetsklubb siden de startet, og det har vært bred involvering i utviklingsarbeidet av klubben både fra fotballstyret og sportslig utvalg.