Det er ikke uvanlig å gå fra treningsøkt til treningsøkt uten å føle at man har noe særlig framgang. Som alle kjenner på iblant er det også slik at noen økter føles mye tyngre enn andre fordi dagsformen varierer. Da kan man bli lurt til å tro at framgangen uteblir totalt og at det går gal vei i stedet. I dette innlegget kan du lese om hvordan man kan måle progresjon, uten at følelsen etter hver enkelt økt er av betydning.

Vi har noen åpenbare indikatorer. At man løfter tyngre, flere repetisjoner på lik vekt eller at man klarer å løpe fortere eller lengre. Det er også flere indikatorer som man kanskje ikke tenker like ofte på.

Du klarer å utføre en øvelse teknisk bedre

At man klarer å forbedre teknikk er absolutt en form for framgang og det krever trening. Gjør du en øvelse flere ganger over lengre tid vil du kunne oppleve at du får det lettere til og gjør det teknisk bedre. Selv om kanskje ikke belastningen er høyere gjør du uansett et bedre stykke arbeid. Ikke bare er det bra at du har klart å vende kroppen til en bevegelse, det er også et veldig bra grunnlag å legge for å kunne øke belastning på sikt.

Du klarer å utføre en øvelse med større bevegelsesbane

Økt vekt eller flere reps er ikke den eneste måten å øke belastningen på. Dersom du gjør bevegelsesbanen i en øvelse lengre, vil det automatisk bli tyngre. Et eksempel på dette er hvis du tar pushups med hendene på vektskiver og senker brystet helt ned til bakken mellom vektskivene, eller går fra en grunn knebøy til en dyp knebøy. Klarer du like mange repetisjoner men med lengre bevegelsesbane så har du faktisk framgang. Ofte kan dette være en fin måte å gjøre en øvelse tyngre på uten at du behøver å legge på mer vekt.

Du klarer å utføre en øvelse med lik vekt men mer kontrollert

Behersker du å gjøre en øvelse mer kontrollert i hele løftet vil det være tyngre enn å «jukse» eller bruke moment. Å gå fra en mer eller mindre ukontrollert og ustabil bevegelse til en kontrollert bevegelse er i aller høyeste grad framgang. For å gjøre en øvelse kontrollert krever det styrke.

Det koster deg mindre energi å holde samme fart

Dersom en fart i løping går fra å føles som døden nær til å bli overkommelig, eller fra å være krevende til å bli lettere så har du hatt framgang. Dette er en fin indikator på at det nå koster deg mindre å gjøre samme type arbeid som tidligere fordi du er i bedre form.

Du klarer å ha god løpeteknikk på samme fart og distanse

Fart og distanse kan være lik som før, men om du klarer å ha bedre løpeteknikk underveis enn tidligere, har du hatt framgang. Det er krevende å holde god løpeteknikk, spesielt over lengre tid og med en krevende fart. Klarer du dette er det nesten garantert at du har blitt mer energieffektiv og derfor klarer å holde økt fokus på teknikk.

Les flere innlegg av Julie Rafoss her