Avslutningen var lagt til klubbhuset i Sangvikveien 40, og deltakerne var en lett blanding av unge og voksne. På menyen sto burger og pølser samt drikke. Alt spandert av lokalforeningen.

Ettermiddagen var lagt som en sosial samling med litt mat og drikke og været viste seg fra sin beste side. Alle deltakere kunne delta i en loddtrekning og flere heldige vinnere kunne dra hjem med haspelstangsett eller fiskebriller. I tillegg bidro Jaktcompagniet AS fra Evje med en flott 8x42 kikkert fra Hawke, som også ble loddet ut. Det ble pratet masse om jakt og våpen og dyktige folk fra Jaktcompagniet ga nyttige tips om blant annet våpen og våpenpuss.

Jakt for alle – nytt utvalg

I våres har foreningen jobbet med å opprette et nytt utvalg, som heter Jakt for alle. Utvalget er spesielt rettet mot folk med forskjellige typer funksjonshemninger og bruker rullestol i sitt daglige virke. Klubblokalene har allerede fått tilpasset dørterskel og toalett, slik at det er brukervennlig for alle. I tillegg har lokalene gode parkeringsmuligheter og alt på en flate inne i lokalene. Så her kan folk i rullestol finne seg godt til rette ifm. arrangementer og temakvelder framover.

foto
John Fredrik Olsen, utvalgsleder, Odd Arne Nordbø (Landsforeningen for ryggmargsskadede) og Vidar Furuborg, leder Søgne JFF. Foto: Privat

Første arrangementet for utvalget er laksefiske i Mandalselva i begynnelsen av august. Så blir det arrangert rådyrjakt til høsten på terrenget som foreningen disponerer på Øygarden ute på Langenes. Det var litt frafall på sommeravslutningen pga. sykdom og reise, men fire fornøyde rullestolbrukere møtte opp. Vi håper og tror det finnes enda flere i denne brukergruppa som får øynene opp jakt og fiske og vil benytte seg av mulighetene vi kan tilby gjennom foreningen.

Leder av foreningen, Vidar Furuborg og Odd Arne Nordbø, som representerer Landsforeningen for ryggmargsskadede har samarbeidet om en dispensasjonssøknad inn mot Miljødirektoratet. Der ønsker de dispensasjon fra Viltloven, $ 21. "I henhold til Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) Kapittel VI. Utøvelse av jakt. $ 21 (bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt) er det imidlertid ikke lov til å benytte noen form for motorisert kjøretøy under jakt i utmark".

foto
Lars Christian Skadal og Vidar Furuborg gjennomfører loddtrekning. Foto: Privat

Dessverre gjelder dette også for jegere med behov for en motorisert rullestol på jakt. Dette medfører en ekskludering av disse menneskene og det føles sterkt diskriminerende både for dem og oss, som ønsker å bidra til et allment jakttilbud. Foreløpig status fra Miljødirektoratet er at det ikke finnes hjemmel i Viltloven for å dispensere fra lovverket. Så da må det jobbes videre inn mot departementet for en lovendring, slik at denne brukergruppa kan utøve jakt på tilnærmet samme vilkår som funksjonsfriske.

foto
Frank Gyland ankommer Sommeravslutningen med stil Foto: Privat

Søgne JFF

Søgne JFF er en lokalforening som med ca. 145 medlemmer har sine klubblokaler på Sangvikveien 40 i Søgne. Foreningen har en aktiv jakt og fiskeskole for barn og unge, er medarrangør på jaktfeltstevner i Agderregionen og har introduksjonsjakter på både rådyr og sjøfugl ila høsten. Vi har også eget prosjekt på uttak av mink i skjærgården.

foto
Tilrettelagt dørterskel gjør tilgangen bedre for rullestolbrukere Foto: Privat

For kvinnene er det tidligere opprettet et eget kvinneutvalg og her ser vi en voksende interesse. Den tradisjonsrike fiskekonkurransen/familiedagen ble i år arrangert med rekordstor deltakelse, Vi prøver også få til noen samlinger og temakvelder på klubbhuset i løpet av året og vi utdanner ca. 40 nye jegere hvert år. Søgne JFF har egen Facebook-side og hjemmeside.

Det er bra å kunne arrangere aktiviteter igjen etter noen usikre år med pandemi. Vi satser på samlinger, jakt- og fiske aktiviteter og jegerprøvekurs fra høsten av.