De glade prismottakerne Siri Aaserud (t.v.) og Grete Skindlo står her foran Granes damelag på torsdagens håndballtrening. De glade prismottakerne Siri Aaserud (t.v.) og Grete Skindlo står her foran Granes damelag på torsdagens håndballtrening. Foto: IK Grane Arendal Håndball

Grane-duo ble hedret

Siri Aaserud og Grete Skindlo er tildelt henholdsvis ambassadørpris og ildsjelpris i IK Grane Arendal Håndball.

ARENDAL: Allianseklubben IK Grane er en av byens ledende kulturbærere gjennom drift av idrettsklubben siden 1902.

Klubben har hatt et mangslungent engasjement i byen gjennom årene – Idrettsplassen på Myrene, Bjønnes, Nygårdsbakken, Granestua med løypene rundt, og Granehallen med Skydebanen på anlegg-siden – fotball, ski, skøyter, svømming, friidrett, orientering, håndball, bridge, sangkor m.m. på aktivitets-siden.

Klubben har i noen år hatt et stabilt medlemstall på 1200–1300 medlemmer.

Enhver forening eller lag er avhengig av dugnadsånden til sine tillitsvalgte, trenere, oppmenn og alle andre som sørger for å legge forholdene til rette for at barn og unge, bredde og topp kan drive sin idrett under best mulig forhold.

Noen av våre medlemmer tar ekstra tak, føler ekstra ansvar, og blir med tiden viktige bærebjelker i «Grane-huset»

Normalt tildeles heder og ære ifm. Granerevyens premiere, men restriksjoner pga. covid-19 pandemien satte denne tradisjonen på pause.

Tildelingene ble derfor «desentralisert» og holdt innenfor respektive kohorter.

Årets Ildsjel

Allerede fra første stund da jenteløftet ble lansert og fram til dags dato har Grete Skindlo lagt ned en formidabel innsats og vært en garantist for satsingen. Hun er like engasjert nå som da, selv om det har vært mange sportslige opp- og nedturer i årene jenteløftet har eksistert. Hun har aldri gitt opp og har alltid gått på foran hver sesong med like stor glød og optimisme. For styret i håndballgruppa har dette vært en forutsetning for at klubben har kunnet være offensiv i sin jentesatsing.

Gretes bidrag har uten tvil utviklet og profesjonalisert klubben. Profil, mediene og arrangement har fått en helt ny standard og kan måle seg med det beste klubbene i landet. Det får vi stadig høre når våre motstandere kommer på besøk til Sør Amfi. Likevel er det den sosiale rammene gjennom alle år som kanskje er det viktigste bidraget til Grete og det har vært meget viktige både for det sportslige apparatet og ikke minst for jentene.

Gjennom hennes langvarige innsats og engasjement er det ingen tvil om at vi kan si at Grete Skindlo både er mor til jenteløftet og jentene.

Grane-ambassadør

I statuttene for denne tildelingen står det:

«IK Granes Ambassadørpris går til et medlem som nærmer seg en «institusjons»-status i og utenfor klubben.

Han eller hun må – i årevis – ha representert klubben på en forbilledlig måte – slik at medlem og klubb nevnes i samme åndedrag.

Det deles ut inntil én ambassadørpris per år og prisen honoreres med et bilde av klubbens historie (tegnet av Øystein Bjørløv)».

Siri Aaserud, som er kaptein på håndballens damelag, kommer opprinnelig fra Øyestad. Det er ikke til hinder for at hun har ledet laget, ikledd Grane-drakt, på en forbilledlig måte siden hun kom til klubben i 2014 - som kaptein fra første stund.

Ethvert lag trenger lederskikkelser. Siri er en slik type; en som har det gode holdningene, som går foran og viser vei, men samtidig tar ansvar for å rydde der det er nødvendig, en som støtter og har omsorg for laget og samtidig har pushe sine medspillere når hun må.

Hun er ung sammenlignet med tidligere mottakere, og det viser kun hvilket inntrykk hun har gjort.

Gratulerer til begge to!