Fra venstre: Skipresident Eriks Røste, daglig leder VSA Aud Vegerstøl, styreleder VSA Reiulf Heen , entreprenør Håvard Nilsen,  fylkesvaraordfører Aust-Agder Jon-Olav Strand og  ordfører Vegårshei Kirsten Helen Myren. Fra venstre: Skipresident Eriks Røste, daglig leder VSA Aud Vegerstøl, styreleder VSA Reiulf Heen , entreprenør Håvard Nilsen, fylkesvaraordfører Aust-Agder Jon-Olav Strand og ordfører Vegårshei Kirsten Helen Myren. Foto: Inge Lines

Skipresidenten åpnet rulleskianlegg på Vegårshei